ข้อแนะนำในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   
อาจารย์และนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

    สามารถใช้ Login โดย Username และ Password ของบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning KSU) 

 • ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  เชิญเข้าร่วมการฝึกทักษะด้านดิจิตอล เพื่อรับ "ใบประกาศออนไลน์" ในระบบการจัดการเรียนการสอน

  - เลือกประเภทรายวิชา E-learning มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  คลิก http://lms.ksu.ac.th/course/category.php?id=19

                                    คลิก http://lms.ksu.ac.th/course/view.php?id=373

  - เลือกรายวิชาที่มี "..."- ใบประกาศ

  - เรียนรู้ตามขั้นตอนในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  ** เริ่มเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 •     ขั้นตอนการใช้งาน E-learning KSU
  มี 4 ขั้นตอน ง่ายๆ มีคู่มือให้เรียบร้อย    

   

 •   คำแนะนำการจัดทำข้อสอบออไลน์ในเครื่องมือ MS Team&G Classroom  
  Microsoft Team
  ข้อสอบรูปแบบ Upload File
  Google Classroom
  คำแนะนำการควบคุมการข้อสอบออไลน์ในเครื่องมือ Microsoft Team
 •    คลิปสำหรับน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์     
  Lms ksu
  Microsoft team ksu
  Google classroom ksu
  ขอให้สนุกกับการเรียนการสอนออนไลน์
 • E-learning KSU
  การเตรียมตัวการเรียนการสอนออนไลน์


 • โปรแกรมใช้ Video conference มานำเสนอถึง 6 โปรแกรม
  แต่ละโปรแกรมมีจุดเด่นจุดขายคล้ายๆกัน ยังไงลองเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานกันดูนะครับ

Skip ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture of ศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-LEARNING) รุ่นที่ 5
by ศาสตรา มุลวิไล - Friday, 8 October 2021, 12:05 PM
 

วันที่ 25 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
เชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์E-learnning รุ่นที่5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B304
มหาวิทยลัยกาฬสินธุ์ การอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ใช้เทคโนโลยีตามยุค 4.0 อาจารย์...

Read the rest of this topic(11 words)...
 
Picture of ศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-LEARNING) ประจำปี 2562
by ศาสตรา มุลวิไล - Friday, 8 October 2021, 12:05 PM
 

วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์ E-learnning มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" โดยมีอาจ...

Read the rest of this topic(11 words)...
 
Picture of ศาสตรา มุลวิไล
ให้คำแนะนำการจัดทำข้อสอบออนไลน์
by ศาสตรา มุลวิไล - Friday, 8 October 2021, 12:04 PM
 

ให้คำแนะนำการจัดทำข้อสอบออนไลน์ และมีประเด็นในการใช้งานที่หลากหลาย เกิดแนวคิดประยุกต์ในการปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบ การควบคุมการสอบแบบออนไลน์ ใน Microsoft Team

 
Picture of ศาสตรา มุลวิไล
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
by ศาสตรา มุลวิไล - Wednesday, 14 July 2021, 9:57 AM
 

   
             

                  งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาในสถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระยะที่ผ่านมา คณาจารย์มีการเรียนรู้การจัดทำสื่อ E-learning และการเรียนแบบ Online ยินดีบริการนะครับ  ติดต่อสอบถาม :  7120, 7140 และfacebooke ...

Read the rest of this topic(14 words)...