ข้อแนะนำในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

อาจารย์และนักศึกษา
สำหรับนักศึกษา สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

    สามารถใช้ Login โดย Username และ Password ของบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning KSU) 

  • E-learning KSU
    การเตรียมตัวการเรียนการสอนออนไลน์

  • ขั้นตอนการใช้งาน E-learning KSU
    มี 4 ขั้นตอน ง่ายๆ มีคู่มือให้เรียบร้อย

  • โปรแกรมใช้ Video conference มานำเสนอถึง 6 โปรแกรม
    แต่ละโปรแกรมมีจุดเด่นจุดขายคล้ายๆกัน ยังไงลองเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานกันดูนะครับ

Skip ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture of ศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-LEARNING) ประจำปี 2562
by ศาสตรา มุลวิไล - Tuesday, 4 June 2019, 11:15 AM
 

วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์ E-learnning มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" โดยมีอาจ...

Read the rest of this topic(11 words)...
 
Picture of ศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-LEARNING) รุ่นที่ 5
by ศาสตรา มุลวิไล - Monday, 1 April 2019, 10:47 AM
 

วันที่ 25 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
เชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์E-learnning รุ่นที่5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B304
มหาวิทยลัยกาฬสินธุ์ การอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ใช้เทคโนโลยีตามยุค 4.0 อาจารย์...

Read the rest of this topic(11 words)...
 
Picture of ศาสตรา มุลวิไล
การใช้ระบบ E-Learning KSU
by ศาสตรา มุลวิไล - Wednesday, 26 September 2018, 3:53 PM
 

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์E-learning

สำหรับอาจารย์ที่มีในระบบเดิมต้องใช้ User และ Password ดังนี้

User = Userเดิมที่มีอยู่แล้ว
Password = รหัสบัตรประชาชน
(เป็นตัวเดียวกันกับระบบบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและE-document มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

สำหรัยนักศึกษาใช้ User และ ...

Read the rest of this topic(17 words)...
 
Picture of ศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-LEARNING) รุ่นที่ 4
by ศาสตรา มุลวิไล - Wednesday, 26 September 2018, 3:52 PM
 

แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดได้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาล...

Read the rest of this topic(9 words)...